Η NASA θα ανακοινώσει σύντομα την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής, σύμφωνα με τους Anonymous

08 Ιούν, 2017 | Διάστημα, Τεχνολογία

Οι “Anonymous” υποστηρίζουν ότι η NASA θα ανακοινώσει σύντομα την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής. Στο πρόσφατο βίντεο τους στο Youtube,  αναφέρουν ότι ο εκπρόσωπος της NASA, ο καθηγητής Thomas Zurbuchen, είχε αναφέρει σε ένα από τα τελευταία συνέδρια της Επιτροπής Επιστημών, Διαστήματος και Τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα πάντα με το βίντεο ο καθηγητής T. Zurbuchen είπε:

 

Our civilisation is on the verge of discovering evidence of alien life in the cosmos. Taking into account all of the different activities and missions that are searching for alien life, we are on the verge of making one of the most profound, unprecedented discoveries in history.

( Ο πολιτισμός μας βρίσκεται στα πρόθυρα της ανακάλυψης στοιχείων για την υπαρξη εξωγήινης ζωής στον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαφορετικές δραστηριότητες και αποστολές που ψάχνουν για εξωγήινη ζωή, βρισκόμαστε στα πρόθυρα να κάνουμε μία από τις πιο βαθυστόχαστες και  πρωτοφανείς ανακαλύψεις στην ιστορία. )

Οι “Anonymous” πρόσθεσαν ότι ο καθηγητής Thomas Zurbuchen υπέδειξε όλα τα πρόσφατα επιτεύγματα της NASA στον τομέα της έρευνας για εξωγήινη ζωή, όπως η ανακάλυψη της ύπαρξης υδρογόνου στο φεγγάρι του Κρόνου, τον Εγκέλαδο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα των “Anonymous” αναφέρουν:

The evidence sure seems to imply that something is going on in the skies above. It would cost a lot for spaceships and a continuous flow of taxes and black budget dollars could imply a rational that there is more than meets the eye and or that of public knowledge.

( Τα αποδεικτικά στοιχεία φαίνεται να υποδηλώνουν ότι κάτι συμβαίνει.  Το κόστος των διαστημόπλοιων θα είναι μεγάλο, και έτσι μια συνεχής ροή φόρων και μαύρων προϋπολογιζόμενων δολαρίων θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι είναι λογικό ότι υπάρχουν περισσότερα από όσα συναντούν το μάτι της δημόσιας γνώσης. )

 

Πηγή: Unilad.co.uk

Πηγή: